PARTNER

KATARZYNA BOŻEKOWSKA-ZAWISZA

Kasia2

KONTAKT

katarzyna.bozekowska@kbaslegal.com
+352 691 217 830

AFILIACJE

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Luksemburgu (Lista IV)
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (Radca prawny)

DORADZTWO

Doradztwo prawne świadczone przez Katarzynę obejmuje przede wszystkim:

 • tworzenie spółek, fuzje i przejęcia (M&A), przekształcenia, operacje na kapitale oraz inne transakcje;
 • wybór oraz strukturyzację odpowiedniego wehikułu inwestycyjnego;
 • procedury zatwierdzania przez CSSF dotyczące nowych bądź istniejących funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających (AIFM) i usługodawców sektora finansowego (PSF);
 • doradztwo w zakresie luksemburskich przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i dystrybucji funduszy inwestycyjnych;
 • wprowadzanie na giełdę w Luksemburgu spółek i funduszy inwestycyjnych;
 • porady dotyczące zgodności z prawem funduszy inwestycyjnych, ich spółek zarządzających, organów zarządzających i różnych dostawców usług;
 • kwestie regulacyjne związane z AIFMD oraz MiFID II;
 • implikacje Brexit, szczególnie w odniesieniu do spółek zarządzających;
 • przeniesienie działalności funduszy inwestycyjnych do Luksemburga.

DOŚWIADCZENIE

Przed założeniem KBAS Legal, Katarzyna pracowała w dziale zarządzania inwestycjami renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej w Luksemburgu, gdzie doradzała klientom w różnych sprawach związanych z luksemburskimi funduszami inwestycyjnymi, w szczególności z alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i gdzie rozwinęła wiedzę specjalistyczną z zakresu regulacji i zarządzania funduszami.

Katarzyna jest w regularnym kontakcie z Komisją ds. Nadzoru nad Sektorem Finansowym (CSSF) w zakresie różnych kwestii regulacyjnych i wspiera procedury zatwierdzania regulowanych funduszy inwestycyjnych oraz spółek zarządzających.

Katarzyna pracowała również w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie m.in. reprezentowała Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Oprócz tego pełniła obowiązki eksperta narodowego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto Katarzyna zdobyła szerokie doświadczenie w różnych obszarach prawa europejskiego, w tym w prawie konkurencji, prawie spółek, transporcie, a także w prawie ochrony konsumentów.

Katarzyna mówi biegle po angielsku, francusku, niemiecku i polsku.

WYKSZTAŁCENIE

 • College of Europe, Master of Arts, Single Market;
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo, Magister;
 • Szkoła Prawa Austriackiego, Universität Wien i Uniwersytet Jagielloński;
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, the Catholic University of America, Waszyngton i Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Jagielloński, Stosunki międzynarodowe, Magister.