Luxembourg law firm

We are KBAS LEGAL

O NAS
about
about us

O NAS

KBAS LEGAL jest niezależną kancelarią prawną z siedzibą w Luksemburgu, utworzoną w celu świadczenia “szytych na miarę” usług prawnych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Dążymy do znalezienia pragmatycznych rozwiązań w każdej sytuacji i zapewnienia sprawnej komunikacji z naszymi klientami.

Nasi najważniejsi prawnicy zdobywali doświadczenie w kancelariach prawnych w Luksemburgu, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce, a także w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz administracji krajowej.

Pracujemy po angielsku, francusku, polsku i niemiecku.

Współpracujemy z usługodawcami i kancelariami prawnymi w Luksemburgu i za granicą, by zapewnić naszym klientom najszersze możliwe wsparcie.

about us
what we do

USŁUGI

Doradzamy naszym klientom w wielu gałęziach prawa.

what we do

PRAWO BIZNESU

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla wszystkich rozmiarów przedsiębiorstw. Dotyczy to m.in. wszelkich spraw w procesie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak uzyskiwanie zezwoleń, umów handlowych wszelkiego rodzaju, praktyk handlowych i przepisów dotyczących np. sprzedaży produktów i usług, reklamy, handlu elektronicznego, praw własności intelektualnej, podpisów elektronicznych (eIDAS), ochrony konsumentów, prawa konkurencji i ochrony danych osobowych.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie tworzenia instrumentów inwestycyjnych, w tym koordynację z zewnętrznymi ZAFI (AIFM) i innymi usługodawcami, a także reprezentację przed luksemburską Komisją ds. Nadzoru nad Sektorem Finansowym (CSSF). Zapewniamy również pomoc w kwestiach prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania spółek zarządzających funduszami oraz regulowanych i nieregulowanych funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze private equity i venture capital.

PODATKI

Nasza praktyka podatkowa obejmuje szeroką gamę porad w zakresie strukturyzacji podmiotów prawnych, doradztwa transakcyjnego, zgodności z prawem podatkowym, pomocy dla osób o wysokich dochodach (HNWI) oraz działalności w zakresie private equity. Nasze porady obejmują pełne spektrum podatków dotyczących osób fizycznych oraz prawnych w Luksemburgu. Nasza specjalizacja obejmuje również luksemburskie aspekty podatkowe dotyczące regulowanych i nieuregulowanych funduszy inwestycyjnych.

PRAWO SPÓŁEK / M&A

Nasze usługi w zakresie prawa korporacyjnego obejmują tworzenie, rozwiązywanie i likwidację wszelkiego rodzaju spółek luksemburskich, w tym spółek holdingowych (SOPARFI) i podmiotów sekurytyzacyjnych (SV). Możemy Państwa wesprzeć we wszelkich operacjach w trakcie trwania spółki, w tym w zakresie zmiany kapitału, konwersji, krajowych oraz transgranicznych fuzjach i przejęciach (M&A) oraz podziałach. Nasze usługi mogą również obejmować kwestie podatkowe.

START-UPY & FINTECH

Nasze doradztwo z zakresu prawa biznesowego koncentruje się m. in. na świadczeniu usług dla start-upów, w tym na wdrażaniu projektu biznesowego, doradztwie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz aspektach regulacyjnych i podatkowych. Zapewniamy pomoc w negocjacjach z inwestorami / klientami i dostarczamy pragmatyczne rozwiązania w zakresie prawa pracy oraz zaangażowania menedżerów / dyrektorów.

PRAWO UE

Nasze wyjątkowe doświadczenie w zakresie interpretacji i stosowania prawa UE oraz sporów sądowych przed sądami UE w różnych dziedzinach stanowi wartość dodaną i oferuje dodatkowe spojrzenie na kwestie prawne, które wydają się trudne do rozwiązania wyłącznie na podstawie prawa krajowego. Pozwala nam również mieć szerszy obraz i rozumieć stale zmieniający się międzynarodowy krajobraz regulacyjny.

COMPLIANCE

Możemy pomóc Państwu w różnych kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem luksemburskich przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych i różnego rodzaju instytucji finansowych, usługodawców sektora finansowego (PSF) oraz innych dostawców usług. Możemy również doradzić Państwu w sprawie potencjalnego i rzeczywistego wpływu zmiany w ustawodawstwie i praktykach administracyjnych w Luksemburgu.

DANE OSOBOWE

Doradzamy Państwu w kwestiach ochrony danych osobowych i pomagamy znaleźć mądre rozwiązania do zarządzania danymi i ochrony danych osobowych na wszystkich poziomach, w tym danych osobowych klientów i pracowników. Możemy również pomóc w opracowaniu i analizie klauzul o ochronie danych umieszczonych na Państwa stronie internetowej oraz w różnych dokumentach, takich jak wewnętrzne procedury, umowy z klientami, umowy o pracę itp.

PRAWO PRACY

Zapewniamy rozwiązania w zakresie wszelkich zagadnień prawa pracy, w szczególności: umów o pracę, zwolnień, delegowania pracowników, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, fuzji i przejęć, praw pracowniczych, prawa pracy UE, a także aspektów prawnych dotyczących pełnienia stanowisk menedżerskich. Wspieramy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach z zakresu prawa pracy przed sądami w Luksemburgu.

PRAWO JEST NASZĄ PASJĄ!
about
Team

PRAWNICY

Poznaj nasze kluczowe osoby.

Katarzyna

KATARZYNA BOŻEKOWSKA-ZAWISZA

PARTNER
Team

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.